partij-programma-2013---2017-s-175

Download ‘Progreso y Bienestar pa Un y Tur’

AVP Partij Programa voor de regeerperiode 2013 – 2017

In de komende jaren gaat Aruba de vruchten plukken van de investeringen die het kabinet de afgelopen vier jaar zelf heeft gedaan of heeft geïnitieerd. In de visie van de AVP moet de nieuwe welvaart die daar uit voortkomt worden omgezet in welzijn voor alle burgers. Samenwerken is daarbij het sleutelwoord. Solidariteit en eenheid maken Aruba sterk. In de visie van de AVP moet in de volgende vier jaar Aruba op een duurzame manier verder ontwikkeld worden, niet alleen tot een van de aantrekkelijkste vakantiebestemmingen in de wereld maar ook tot een zakelijke toegangspoort van en naar het Zuid-Amerikaanse continent. Uiteindelijk moet in de visie van de AVP de welvaart die deze nieuwe activiteiten opleveren omgezet moeten worden in meer welzijn voor alle burgers. Alle kandidaten van de AVP steunen dit partij programma.

 

Lees ‘Progreso y Bienestar pa Un y Tur’ (NL)