Statenlid Richard Arends (AVP): Begrotingsdoelstellingen onhaalbaar

 In AVP

Zo reageert Statenlid Richard Arends (AVP) op de kerncijfers van de begroting 2020 die onlangs door het kabinet zijn gepresenteerd. “De doelstellingen van de regering voor de begroting 2019 en 2010 lijken op papier te kloppen, maar zijn in tijd en inhoud op dit moment niet realistisch,” aldus het Statenlid.

,,Op het eerste gezicht lijkt het alsof er sprake is van een begrotingsoverschot in 2020, maar als je de kerncijfers met 2019 vergelijkt en met name de verdeling van de inkomsten, zijn daar  grote vraagtekens bij te plaatsen. De regering gaat opnieuw bijna 100 miljoen meer uitgeven in 2020. Ook zal er met ingang van  1 januari een grote verschuiving van indirecte belastingen naar directe belastingen moeten plaatsvinden, maar de hiervoor benodigde wetgeving is nooit aan de Staten aangeboden,” aldus Arends. “En hier hamert het CAft al een jaar op: geef inzicht in de belastingplannen en maatregelen.”

Het Statenlid wijst op het ontbreken van  enige onderbouwing van de niet-belastingopbrengsten. Volgens een eerste analyse blijken deze 140 miljoen extra te bedragen dan het jaar ervoor. “Dit zou kunnen betekenen dat er in 2020 ongeveer 240 miljoen florin aan concessies, extra-dividenden, vrijvallende reserves en andere overdrachten wordt verwacht.” Deze incidentele meevallers zouden conform het protocol niet aangewend mogen worden voor nieuwe begrotingsuitgaven, maar dienen ter aflossing van de staatsschuld.

,,Ook in de Najaarsnota 2019 verwerkt  de regering  de meevallers aan de inkomenskant volledig om de meer-uitgaven te financieren. Hiermee is er dus geen  strikte scheiding toegepast tussen inkomsten en uitgaven zoals dat in het in 2018 met premier Rutte ondertekende protocol is afgesproken. Als men zich strikt aan de afspraken had gehouden,  had de toename in uitgaven met bezuinigingen elders aan de uitgavenkant gecompenseerd moeten worden en was het begrotingstekort en hiermee ook de staatsschuld verlaagd door de meevallers aan de inkomstenkant In plaats van de tegenvallers aan de uitgavenkant te compenseren met extra bezuinigingen, gaat de regering de tegenvallers aan de uitgavenkant met de meevallers aan de inkomstenkant compenseren. Dit gaat lijnrecht in tegen de afspraken van het protocol uit 2018.

Dat de vaststelling van de begroting 2020 niet – zoals de wet voorschrijft – voor 15 december wordt gehaald wordt door de minister van Financiën bevestigd, maar wat AVP-statenlid Arends opvalt is dat de aanbieding van de suppletoire begroting voor het jaar 2019 ernstige vertraging oploopt om vóór 31 december 2019 te worden afgekondigd conform de Comptabiliteitsverordening en dan ook binnen de afspraken van het protocol.

Recommended Posts
Pregunta?

Manda nos un e-mail of message nos via Facebook. Danki pa e sosten.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search