Fiscale hervorming raakt professionals en middenklasse

 In AVP

Als de beoogde inwerkingtredingsdatum überhaupt wordt gehaald worden per 1 januari 2019 de inkomstenbelasting gewijzigd, grondbelasting en accijnzen verhoogd. “Naast het prijsverhogend effect van de crisisheffing, worden nu de middenklasse, zelfstandige ondernemers, gezinnen die hun huis hebben opgeknapt en werkende professionals direct in hun besteedbaar inkomen en investeringszin geraakt,” betreurt AVP-Statenlid Arends. 

Terwijl de aanpassing van de inkomstenbelastingschijven een voordeel van gemiddeld 50 florin per maand met zich meebrengt, gaat iedereen per slot van rekening toch op achteruit door de lastenverzwaring van bijna 200 miljoen florin. Door de crisisheffing – die tijdelijk had moeten zijn – en de eerste fase belastinghervorming zullen de aangekondigde koopkrachtondersteunende maatregelen geen effect hebben.

Arends noemt als voorbeeld een gezin waar vader en moeder werkende professionals zijn met een twee keer modale inkomen. Dit gezin gaat per jaar flink op achteruit alleen door het feit dat ze hun huis van 150 m2 hebben opgeknapt door een tuin aan te leggen of met een bijbouw uitgebreid. Tegen marktconforme bouwprijzen neemt de waarde van hun woning aanzienlijk toe. Als gevolg van de invoering van de informatieplicht om de actuele waarde te kunnen bepalen, de afschaffing van de belastingvrijevoet van 60 duizend florin en de grondslagwijziging zullen deze gezinnen jaarlijks meer dan duizend florin aan grondbelasting kwijt zijn. 

Veel gepensioneerden hebben tijdens hun actieve leven in hun woning geïnvesteerd en worden nu geconfronteerd met een hogere grondbelastingtarief dat direct effect heeft op hun koopkracht. “Professionele alleenstaande moeders met een twee keer modaal inkomen gaan dubbel op achteruit als ze een eigen woning hebben,” stelt Arends. “In bepaalde gevallen kunnen zij tot 800 florin achteruitgaan en door de toegenomen waarde van haar huis nog eens meer aan grondbelasting betalen door de waarde van haar eigendom.” De waarde van woning wordt ook beïnvloed door het gebied waarin deze zich bevindt, die naast een woonfunctie ook een commerciële functie erbij kan hebben gekregen.

Veel commerciële panden hebben een waarde van meer dan 750,000 florin en zullen door de fiscale hervorming met een hoger tarief  worden belast. De toename in deze ‘cost of doing business’ vertaalt zich in hogere prijzen voor goederen en diensten dat aan de consument wordt doorgerekend. 

“Particuliere investeringen worden door deze eerste fase fiscale hervorming als het ware gestraft,” aldus Arends. Het benadeelt degenen die juist voor de particuliere bestedingen zorgen en demotiveert mensen die wellicht met veel inspanning hun woning willen opknappen. “De invoering van deze eerste fase fiscale hervorming zal de economie nog meer parten spelen,” concludeert Statenlid Arends.

Recommended Posts
Pregunta?

Manda nos un e-mail of message nos via Facebook. Danki pa e sosten.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search