AVP kondigd breed overleg aan voor een herstelplan voor Aruba

 In AVP

“Scucha, Pensa, Recupera Mihor”, luisteren en nadenken voor een voor herstel, maar beter dan ooit  is het proces dat de AVP – samen met de bevolking – zal aanvangen om tot een breed gedragen herstelplan te komen. Het moet een nieuw gemeenschappelijk doel en streven van en voor Aruba worden om samen weer richting geven aan de toekomst van Aruba. Het moet een plan worden met een duidelijke visie voor de toekomst en acties voor de korte en de lange termijn. Het herstelplan zal doelstellingen bevatten om de crisis te overkomen en de levenskwaliteit voor allen op Aruba te verbeteren. Door de actieve participatie van de Arubaanse bevolking en de expertise van het sociaalwetenschappelijk onderzoeksbureau Stichting Mito Croes (FMC) en Stichting Digna Laclé-Herrera (FDLH) en de Organisatie van Profesionele Jongeren (PHP), streeft de AVP ernaar om tot dit maatschappelijk breed gedragen herstelplan te komen, aldus AVP leider Mike Eman.

Op sociale platform kondigde AVP gisteren samen met vertegenwoordigers van haar wettenschappelijke instituten en jongeren organisatie dat dit proces van luisteren en nadenken voor een beter herstel van start is gegaan met als doel om tot een breed gedragen herstelplan voor de wederopbouw van Aruba te komen.  

Meer dan ooit tevoren heeft Aruba dringend behoefte aan een herstelplan om het eiland uit deze crisis te redden. Dit plan moet ook voor zorgen dat er weer welvaart en welzijn is. De economische crisis, de werkeloosheid, de armoede en het gebrek aan perspectief voor een betere toekomst, hebben nog nooit eerder in de Arubaanse geschiedenis zo’n dieptepunt bereikt. Aruba heeft nu meer dan ooit zijn beste mensen, de beste ideeën en de beste initiatieven nodig, om niet alleen er weer bovenop te komen, maar ook om als gemeenschap beter en sterker uit deze crisis te komen.

Luisteren

Eman: Om te komen tot dit nieuw gezamenlijk herstelpan, gaat de AVP een grondige dialoog aan met de bevolking aan. Wij zijn op zoek naar de gedachten en ideeën van iedereen: van de doorsnee inwoner, van de professional, van de leerkracht, de werknemer in de publieke en de privé sector, van de jonge idealist en van de ervaren realist. Met andere woorden: van het volk. Wij willen weten wat de idealen en prioriteiten zijn; welke de dromen en aspiraties zijn voor de Aruba van de toekomst. Meer dan ooit zullen de plannen voor de Aruba van de toekomst, overeen moeten komen met de idealen en de wilskracht, met onze talenten en capaciteiten, zodat we beter en veerkrachtiger kunnen herstellen.

De eerste stap in dit proces zal zijn om te luisteren naar onze eigen mensen en professionals:  hoe zij zich de toekomst van Aruba inbeelden, welke waarden zij voorop stellen en welke doelen zij voor onze gemeenschap nastreven.

Deze eerste stap zal in alle lagen van de bevolking plaatsvinden om zo verschillende onderwerpen die voor de gemeenschap van belang zijn, goed en grondig te kunnen bespreken. 

Nadenken!

Met de verkregen informatie vanuit de bevolking zal diep worden nagedacht over wat er in de gemeenschap leeft. De idealen, bezorgdheden, ambities, aspiraties en ideeën uit de samenleving voor de toekomst van Aruba, vormen daarmee de bron van onze reflectie en richting voor nieuwe plannen. Samen met onze beste mensen zal op basis van de verkregen informatie uit de samenleving, inhoud worden gegeven aan het HerstelPlan.

Beter herstel!

Het HerstelPlan zal de basis worden voor het te voeren beleid dat Aruba weer geheel uit de crisis moet leiden. Het gaat echter niet alleen om Aruba naar de situatie van vóór de crisis te brengen. De crisis heeft ons te veel geleerd over de situatie van vóór de crisis: haar beperkingen, kwetsbaarheden en ongelijkheden. Met het HerstelPlan wordt ernaar gestreefd om ook deze situaties aan te pakken en Aruba versterkt en gelijkwaardiger voor allen te maken. 

“Aruba is altijd sterk geweest wanneer we een duidelijke gemeenschapelijk doel en streven hebben gehad. Het is nu tijd dat alle gedachten en ideeën in een nieuwe gezamenlijk doel en streven wordt bijeengebracht. 

We nodigen allen uit om dit proces in te gaan met de diepste en oprechtste gevoelens van liefde voor ons land, ons volk, onze dierbaren en de mensheid. Met leiding en zegening van onze Schepper zullen we elkaar weer vinden op de weg naar een nieuw gezamenlijk doel voor de toekomst van Aruba. Samen zullen wij een coherent plan maken dat onze verbeelding en ambities vervat. Met een goed bemenst team zullen wij tenslotte weer het pad naar welzijn, gelijkheid en geluk voor allen hervinden”, aldus AVP leider Mike Eman.

Recommended Posts
Pregunta?

Manda nos un e-mail of message nos via Facebook. Danki pa e sosten.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search